Wydarzenia – ostatnio zakończone

FMB 3

ONLINE

Jak termomodernizować budynki pod ochroną konserwatorską? Forum Modernizacje w Budownictwie FMB 3 https://youtu.be/vZJnqfc_bGw?si=EHwEh05Rt7Ww5VVN Ochrona konserwatorska budynku polega na zabezpieczeniu obiektu wpisanego do […]

Free

FMB 2

ONLINE

Modernizacje ścian i fasad budynków Forum Modernizacje w Budownictwie FMB 2   Zobacz nagranie: https://youtu.be/2n1TcR59baw?si=O4TODaXxGD5L8zqY

Free

FMB 1

ONLINE

Termomodernizacja budynków. Jak ją zaplanować i wykonać? Forum Modernizacje w Budownictwie FMB 1   Zobacz nagranie: https://youtu.be/4spZOvvlmoQ?si=ohWJwScfQFwKTea1

Free