FORUM MODERNIZACJE W BUDOWNICTWIE „FMB 3”

JAK TERMOMODERNIZOWAĆ BUDYNKI POD OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ?

19 Września 2023 | ONLINE

Plan wydarzenia

Zarejestruj się!


Czym jest Forum
FMB?

Forum Modernizacje w Budownictwie „FMB” to cykl spotkań poświęconych modernizacji obiektów budowlanych. Obecnie, wszystkie prognozy jasno wskazują, że właśnie ta dziedzina będzie wymagała podjęcia bardzo wielu działań mających na celu doprowadzenie staraj zabudowy do współczesnych standardów. Wyzwanie to będzie trudne do realizacji z uwagi na potrzeby finansowe w tym zakresie oraz w zakresie jakości prowadzenia prac modernizacyjnych na etapie projektowania i wykonawstwa. Forum Modernizacje w Budownictwie FMB skierowane jest do projektantów, architektów, inżynierów, osób na co dzień zajmujących się projektowaniem, budową i nadzorem obiektów budowlanych.

 19 września 2023, godzina 10:00

DOŁĄCZ!

Plan Wydarzenia

Godzina

Tytuł wystąpienia

Prelegent

10:00

Rozpoczęcie

Jarosław Guzal, Termomodernizacja.pl

Rola architekta w modernizacji budynku

Agnieszka Kalinowska-Sołtys (prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, APA Wojciechowski)

Kiedy można modernizować starą zabudowę i jak to robić?

Beata Kot (Podkarpacki Konserwator Zabytków)

Aspekty formalne i projektowe w realizacji modernizacji budynku pod ochroną konserwatorską

Dariusz Bajno (Polska Izba Inżynierów Budownictwa)

Modernizacja konstrukcji starych obiektów budowlanych

Łukasz Drobiec (Politechnika Śląska)

Termomodernizacja źródeł ciepła w istniejących budynkach wielkokubaturowych

Maciej Ferdek (Mitsubishi Electric)

Jak zaprojektować bezpieczny pożarowo dach z instalacją fotowoltaiczną?

Monika Hyjek (Rockwool Polska)

Renowacja dachów skośnych

Jacek Łazuka (Balex Metal)

Praktyczne aspekty modernizacji starych obiektów – przepisy, technologie, efektywność energetyczna

Radosław Nawara (Arkada)

Wymogi środowiskowe w renowacji budynków

Michał Piasecki (Instytut Techniki Budowlanej)

13:00

Zakończenie

Jarosław Guzal, Termomodernizacja.pl

Organizator wydarzenia

Partnerzy wydarzenia

Patroni wydarzenia

ODKRYJ TAJNIKI TERMOMODERNIZACJI!

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE FORUM FMB!

Dotychczasowe FMB

Zobacz nagrania z poprzednich edycji Forum Modernizacje w Budownictwie FMB!