Magister inżynier budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Studiował na Politechnice Częstochowskiej w latach 1977-1982. Od 2005 r. pracuje w firmie Schöck jako inżynier produktu. Przedmiotem jego zainteresowań jest fizyka budowli  – zagadnienia mostków cieplnych i akustyka w budynkach.