Adiunkt Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej, wykładowca z zakresu fizyki budowli, wymiany ciepła, termodynamiki, metod obliczania zapotrzebowania na energię budynków, świadectw charakterystyki energetycznej, instalacji HVAC oraz komputerowego wspomagania projektowania. Wieloletni współpracownik Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz Fundacji Poszanowania Energii, od lipca 2023 r. wspiera międzynarodowy zespół Westbridge Poland. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w PZITS oraz Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach IBPSA
POLAND, członek projektów europejskich w zakresie efektywności energetycznej oraz termomodernizacji budynków. Wieloletni ekspert z zakresu efektywności energetycznej budynków, modelowania energetycznego oraz budownictwa zrównoważonego. W pracach naukowych oraz pracy zawodowej podejmuje tematy zużycia energii i jej optymalizacji, modelowania energetycznego budynków i systemów HVAC, analiz CFD oraz komfortu użytkowników, jakości środowiska wewnętrznego, certyfikacji budynków, analiz środowiskowych, doboru odnawialnych
źródeł energii, wpływu budynków na środowisko oraz oceny projektów budowlanych a także efektywnego wdrażania ESG.