Adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, pracownik Laboratorium
Akustycznego Politechniki Śląskiej, członek PZiTB oraz PTA
konsultant akustyczny, specjalizujący się w akustyce budowlanej i środowiskowej, autor
kilkudziesięciu artykułów i referatów z dziedziny akustyki
Autor szkoleń i ekspertyz z zakresu teoretycznego określenia izolacyjności pomiędzy
pomieszczeniami w budynku oraz laboratoryjnych i terenowych badań izolacyjności
akustycznej od dźwięków uderzeniowych i powietrznych.