Ludomir Duda rocznik 1948, doktor nauk chemicznych – termodynamik. W latach 80 podejmuje szereg inicjatyw promujących budownictwo ekologiczne. Współtwórca pierwszego w Polsce domu ekologicznego, opisanego w miesięczniku Murator 7/1989. Inicjator utworzenia Polskiego Komitetu Green Building Chalange. W latach 1992 – 1993 członek Rady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, sekretarz Rady Banku Ochrony Środowiska i doradca Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Kierował komisją do spraw przygotowania polityki państwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W latach 2013-2014 Doradca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ds. Zrównoważonego Rozwoju, 2019-2020 doradca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Organizator i pierwszy Prezes Zarządu Fundacji Poszanowania Energii. Twórca systemu auditingu energetycznego w Polsce, Audytor Energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr 0001. Twórca wielu patentów w tym rewolucyjnego mgłowego systemu gaśniczego. Członek zwycięskich zespołów w konkursach na projekty domów ekologicznych Muratora i PLGBC oraz konkursu na projekt ekologicznej szkoły w Markach. Praktyk i popularyzator idei budownictwa zrównoważonego autor idei Autonomicznego Domu Dostępnego. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat zrównoważonego budownictwa.