Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, inżynier
budownictwa z uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń w zakresie
mostownictwa. Na swoim koncie budowlanym ma 7 wiaduktów, most, 3 kładki dla
pieszych, 3 przejścia podziemne, 3 przepusty oraz ponad 30-metrowy przecisk pod 6
czynnymi torami kolejowymi. Przez kilka lat pracował w Biurze Projektowym Balex
Metal, gdzie specjalizował się w lekkiej obudowie – płyty warstwowe, blachy
trapezowe, profile zimnogięte. Swoje doświadczenie poszerzał również koordynując
prace związane z żurawiami wieżowymi – montaże, demontaże, podnoszenia,
obsługa odbiorowa UDT i TDT. Obecnie ponownie związany z marką Balex Metal
jako Kierownik Produktu, odpowiedzialny za rozwój produktów z segmentu
budownictwa przemysłowego, skupiony wokół tematów dotyczących lekkiej obudowy
oraz termoizolacji.