Profesor Zwyczajny na Politechnice Dunskiej. W
1990 ukończył Politechnikę Warszawską w stopniu magistra a w 1998 uzyskal
stopien doktora na Politechnice Duńskiej, gdzie od tego czasu uczy i prowadzi
badania. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w badaniach dotyczacych warunkow
środowiska wewnętrznego i ich wplywu na ludzi. Najbardziej znany jest ze swojej
przełomowej pracy, która pokazuje, że pogorszona jakość środowiska w
pomieszczeniach wpływa na pracę biurową i wyniki w nauce; wyniki te zostaly
poszerzone o wplyw warunkow cieplnych. Inne prace dotyczyly okreslenia
dotyczących wentylacji i oczyszczania powietrza. Jego ostatnie prace obejmują
badania nad emisją zanieczyszczen od ludzi, jakością snu w odniesieniu do
warunkow srodowiska wewnetrznego, wplywem zielonych budynków na
samopopczucie ich uzytkownikow oraz oczyszczaniem powietrza w fazie gazowej i
jakością powietrza w samolotach. Współpracował z wiodącymi instytucjami
badawczymi, uniwersytetami i partnerami przemysłowymi na całym świecie, w tym
z National University of Singapore, Jiaotong University w Szanghaju, Syracuse
Center of Excellence, United Technologies, Velux i Google. Był prezesem i
wieloletnim członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Jakości Powietrza
w Pomieszczeniach i Klimatu (ISIAQ), wiceprzewodniczacym konferencji Indoor Air
2008 oraz przewodniczącym komitetów ASHRAE. Był prezydentem Akademii Nauk
o Powietrzu W Pomieszczeniach. Otrzymał wiele nagród za swoją pracę naukowa w
tym w 2022 nagode Lidera Instalacji w Polsce. Publikował obszernie swoje prace w
tym w Polsce.