Od roku 2018 ściśle związany z branżą fotowoltaiczną.
Uczestniczył w budowie kanału dystrybucyjnego dla znaczącego producenta
modułów fotowoltaicznych oraz przyczynił się do stworzenia i uruchomienia
produkcji innowacyjnego rozwiązania BIPV. Specjalizuje się w promowaniu
standardów instalacyjnych, wspierając rozwój dobrych praktyk instalatorskich dla
systemów fotowoltaicznych oraz magazynów energii, W firmie Balex Metal
odpowiada obecnie za rozwój linii produktów do montażu instalacji fotowoltaicznych,
zarówno w obszarze przemysłowym, mieszkalnym, jak i wśród przedsiębiorstw
sektora EPC.