Inżynier budownictwa z ponad 20-to letnim doświadczeniem w projektowaniu i nadzorowaniu budowy.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń.

Rzeczoznawca budowlany.

Prowadzę firmę Zarzycki Konstrukcje Budowlane od 16 lat.Głowna specjalność firmy to projektowanie konstrukcji budowlanych i architektury hal przemysłowych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Szczegóły na stronach www.zarzycki-konstrukcje.pl i www.zarzycki-architektura.pl